Óradíj

12.000,- Ft +ÁFA

magánszemélyek                         

15.000,- Ft +ÁFA

mikro és KKV

Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítás (egyszerűsített)

50 000,- Ft + ÁFA

Társasági szerződés módosítás

40 000,- Ft + ÁFA

15 000,- Ft Illeték cégbíróság felé

3 000,- Ft Közzétételi díj

Társaság üzletrész adásvétele & Adatváltozás átvezetése

50 000,- Ft + ÁFA

15 000,- Ft Illeték cégbíróság felé {50 000,- Ft (minősített többséget biztosító befolyásra tett szert) (75% meghaladja a szavazata)}

3 000,- Ft Közzétételi díj

Betéti társaság

Alapítás (egyszerűsített)

40 000,- Ft + ÁFA

Társasági szerződés módosítás

30 000,- Ft + ÁFA

15 000,- Ft Illeték cégbíróság felé

3 000,- Ft Közzétételi díj

Társaság adásvétele & Adatváltozás átvezetése

40 000,- Ft + ÁFA

Adásvételi szerződés

Ingatlan forgalmi értékének

a.) 0,5%-a+ ÁFA: készpénzes,

b.) 0,75%-a+ÁFA hitel, CSOK, jelz.

terhelt (jelzálog, végrehajtás)

Minimum 50 000,- Ft + ÁFA

 

6 600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

1 500,- Ft Tulajdoni lap/db

Ajándékozási szerződés

Ingatlan forgalmi értékének 0,25%-a +ÁFA
Minimum 50 000,- Ft + ÁFA

6 600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

1 500,- Ft Tulajdoni lap/db

Öröklési szerződés (ingatlan)

Ingatlan forgalmi értékének 0,5%-a +ÁFA
Minimum 50 000,- Ft + ÁFA

6 600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

1 500,- Ft Tulajdoni lap/db

Zártkert, külterület

Ingatlan forgalmi értékének 1 %-a +ÁFA

Minimum 60 000,- Ft + ÁFA
Tulajdonos társ felszólítása tértivevényes levéllel: 2000,- + ÁFA/db

6 600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

1 500,- Ft Tulajdoni lap/db

 

Szerződések

Tartási szerződés

Ingatlan forgalmi értékének 0,5%-a +ÁFA
Minimum 50 000,- Ft + ÁFA

6 600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

1 500,- Ft Tulajdoni lap/db

Haszonélvezeti jog alapítása

Ingatlan forgalmi értékének 0,25%-a + AFA

Minimum díj: 40.000,- Ft + ÁFA

6 600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

1 500,- Ft Tulajdoni lap/db

Előszerződés

Végleges szerződéskötési díj 50%-a + ÁFA

1 500,- Ft Tulajdoni lap/db

Bérleti szerződés

Egy havi bérleti díj 50 %-a,
Minimum 40 000,- Ft + ÁFA

1 500,- Ft Tulajdoni lap/db

Használatmegosztás

Szerződés 30 000,- Ft +ÁFA

1 500,- Ft Tulajdoni lap/db

Kölcsönszerződés

Kölcsönösszeg 0,5%-a + ÁFA,

Minimum: 30.000,- Ft + ÁFA

Végrendelet elkészítése

A teljes vagyoni érték 0,5%+ÁFA
Minimum: 50 000,- Ft+ÁFA

Nem peres eljárás

Fizetési meghagyásos eljárás (FMH)

Követelés értékének 0,75%+ÁFA
Minimum 12 000,- Ft + ÁFA

Felszámolási eljárás

Követelés értékének 0,75%+ÁFA
Minimum 50 000,- Ft + ÁFA

Végrehajtási eljárás

Követelés értékének 0,75%+ÁFA
Minimum 12 000,- Ft + ÁFA

Felszólítás

Minimum 12 000,- Ft + ÁFA

Peres eljárás

Keresetlevél elkészítése, fellebbezés

min. 50 000,- Ft + ÁFA

Felkészülés (tárgyalásonként)

2 óra + ÁFA (24 000,-+ÁFA)

Tárgyalásonként eltöltött idő

1 óra+ ÁFA (12 000,- + ÁFA)

Pernyertesség

megítélt díj összegének min. 10%-a

Egyéni ár lehetséges.