top of page

Árak

Irodánkkal kötelmi jogviszonyt keletkeztet, miután megküldte az okirat elkészítéséhez szükséges dokumentumokat. A ráutaló magatartással történő szerződés kötés minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után.

Óradíj

15.000,- Ft +ÁFA

magánszemélyek                         

19.000,- Ft +ÁFA

mikro és KKV

Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítás (egyszerűsített)

60.000,- Ft + ÁFA

Társasági szerződés módosítás (változásbejegyzés)

50.000,- Ft + ÁFA

15.000,- Ft Illeték cégbíróság felé

3000,- Ft Közzétételi díj

Társaság üzletrész adásvétele & Adatváltozás átvezetése

60.000,- Ft + ÁFA

15.000,- Ft Illeték cégbíróság felé {50.000,- Ft (minősített többséget biztosító befolyásra tett szert) (75% meghaladja a szavazata)}

3000,- Ft Közzétételi díj

Betéti társaság

Alapítás (egyszerűsített)

50.000,- Ft + ÁFA

Társasági szerződés módosítás (változásbejegyzés)

40.000,- Ft + ÁFA

15.000,- Ft Illeték cégbíróság felé

3000,- Ft Közzétételi díj

Társaság adásvétele & Adatváltozás átvezetése

50.000,- Ft + ÁFA

15.000,- Ft Illeték cégbíróság felé

3000,- Ft Közzétételi díj

Adásvételi szerződés

Ingatlan forgalmi értékének

a.) 0,5%-a+ ÁFA: készpénzes,

b.) 0,75%-a+ÁFA hitel, CSOK, jelz.

terhelt (jelzálog, végrehajtás)

Minimum 55.000,- Ft + ÁFA, Maximum 250.000,-Ft + ÁFA

 

6600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

Ajándékozási szerződés

Ingatlan forgalmi értékének 0,25%-a +ÁFA
Minimum 55.000,- Ft + ÁFA, Maximum 120.000,-Ft +ÁFA

6600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

Öröklési szerződés (ingatlan)

Ingatlan forgalmi értékének 0,5%-a +ÁFA
Minimum 55.000,- Ft + ÁFA, Maximum 250.
000,-Ft + ÁFA

6600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

Zártkert, külterület

Ingatlan forgalmi értékének 1 %-a +ÁFA

Minimum 65.000,- Ft + ÁFA, Maximum 120.000,-Ft + ÁFA
Tulajdonos társ felszólítása tértivevényes levéllel: 2000,- + ÁFA/db

6600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

 

Szerződések

Haszonélvezeti jog törlése

50.000,- Ft + ÁFA

6600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

Tartási szerződés

Ingatlan forgalmi értékének 0,5%-a +ÁFA
Minimum 60.000,- Ft + ÁFA, Maximum 250.
000,-Ft + ÁFA

6600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

Haszonélvezeti jog alapítása és törlése

Ingatlan forgalmi értékének 0,25%-a + AFA

Minimum díj: 50.000,- Ft + ÁFA, Maximum 120.000,-Ft + ÁFA

6600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

Előszerződés

Végleges szerződéskötési díj 50%-a + ÁFA

Bérleti szerződés

Egy havi bérleti díj 50 %-a,
Minimum 50.000,- Ft + ÁFA, Maximum 120.
000,-Ft + ÁFA

Használatmegosztás

Szerződés 50.000,- Ft +ÁFA

Kölcsönszerződés

Kölcsönösszeg 0,5%-a + ÁFA,

Minimum: 40.000,- Ft + ÁFA

Végrendelet elkészítése

A teljes vagyoni érték 0,25%+ÁFA
Minimum: 60.000,- Ft
+ÁFA, Maximum 250.
000,-Ft + ÁFA

Házassági szerződés

A teljes vagyoni érték 0,25%+ÁFA
Minimum: 60.000,- Ft+ÁFA, Maximum 120.
000,-Ft + ÁFA

Szerződés véleményezése megegyezés szerint

Minimum 15.000,- Ft + ÁFA

Nem peres eljárás

Fizetési meghagyásos eljárás (FMH)
Magánszemély 15.000,- Ft + ÁFA, Vállalkozás 19.000,-Ft + ÁFA

Felszámolási eljárás

Követelés értékének 0,75%+ÁFA
Minimum 60.000,- Ft + ÁFA

Végrehajtási eljárás

Követelés értékének 0,75%+ÁFA
Magánszemély Minimum 15.
000,- Ft + ÁFA, Vállalkozás 19.000,-Ft + ÁFA

Felszólítás

Magánszemély Minimum 15.000,- Ft + ÁFA, Vállalkozás 19.000,-Ft + ÁFA

Peres eljárás

Keresetlevél elkészítése, fellebbezés

min. 60.000,- Ft + ÁFA

Házassági bontó kereset, közös megyegyezés

70.000,-Ft + ÁFA

Felkészülés (tárgyalásonként)

2 óra + ÁFA (30.000,-+ÁFA)

Tárgyalásonként eltöltött idő

1 óra+ ÁFA (15.000,- + ÁFA)

Pernyertesség

Egyedi megállapodás szerint

bottom of page