top of page

Árak

Irodánkkal kötelmi jogviszonyt keletkeztet, miután megküldte az okirat elkészítéséhez szükséges dokumentumokat. A ráutaló magatartással történő szerződés kötés minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után.

Tanácsadás

10.000,- Ft +ÁFA / félóra

magánszemélyek                         

12.500,- Ft +ÁFA / félóra

mikro és KKV

Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítás (egyszerűsített)

65.000,- Ft + ÁFA

Társasági szerződés módosítás (változásbejegyzés)

55.000,- Ft + ÁFA

15.000,- Ft Illeték cégbíróság felé

3000,- Ft Közzétételi díj

Társaság üzletrész adásvétele & Adatváltozás átvezetése

65.000,- Ft + ÁFA

15.000,- Ft Illeték cégbíróság felé {50.000,- Ft (minősített többséget biztosító befolyásra tett szert) (75% meghaladja a szavazata)}

3000,- Ft Közzétételi díj

Betéti társaság

Alapítás (egyszerűsített)

55.000,- Ft + ÁFA

Társasági szerződés módosítás (változásbejegyzés)

45.000,- Ft + ÁFA

15.000,- Ft Illeték cégbíróság felé

3000,- Ft Közzétételi díj

Társaság adásvétele & Adatváltozás átvezetése

60.000,- Ft + ÁFA

15.000,- Ft Illeték cégbíróság felé

3000,- Ft Közzétételi díj

Adásvételi szerződés

Ingatlan forgalmi értékének

a.) 0,5%-a+ ÁFA: készpénzes,

b.) 0,75%-a+ÁFA hitel, CSOK, jelz.

terhelt (jelzálog, végrehajtás)

Minimum 60.000,- Ft + ÁFA, Maximum 250.000,-Ft + ÁFA

 

6600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

Ajándékozási szerződés

Ingatlan forgalmi értékének 0,25%-a +ÁFA
Minimum 60.000,- Ft + ÁFA, Maximum 150.000,-Ft +ÁFA

6600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

Öröklési szerződés (ingatlan)

Ingatlan forgalmi értékének 0,5%-a +ÁFA
Minimum 60.000,- Ft + ÁFA, Maximum 250.
000,-Ft + ÁFA

6600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

Zártkert, külterület

Ingatlan forgalmi értékének 1 %-a +ÁFA

Minimum 60.000,- Ft + ÁFA, Maximum 150.000,-Ft + ÁFA
Tulajdonos társ felszólítása tértivevényes levéllel: 2500,- + ÁFA/db + postaköltség

6600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

 

Szerződések

Tartási szerződés

Ingatlan forgalmi értékének 0,5%-a +ÁFA
Minimum 65.000,- Ft + ÁFA, Maximum 250.
000,-Ft + ÁFA

6600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

Haszonélvezeti jog alapítása és törlése

Ingatlan forgalmi értékének 0,25%-a + AFA

Minimum díj: 50.000,- Ft + ÁFA, Maximum 150.000,-Ft + ÁFA

6600,- Ft Szolgáltatási díj (Ft/HRSZ)

Előszerződés

Végleges szerződéskötési díj 50%-a + ÁFA

Bérleti szerződés

Egy havi bérleti díj 50 %-a,
Minimum 60.000,- Ft + ÁFA, Maximum 150.
000,-Ft + ÁFA

Használatmegosztás

Szerződés 60.000,- Ft +ÁFA

Kölcsönszerződés

Kölcsönösszeg 0,5%-a + ÁFA,

Minimum: 50.000,- Ft + ÁFA

Végrendelet elkészítése

A teljes vagyoni érték 0,25%+ÁFA
Minimum: 65.000,- Ft
+ÁFA, Maximum 250.
000,-Ft + ÁFA

Házassági szerződés

A teljes vagyoni érték 0,25%+ÁFA
Minimum: 65.000,- Ft+ÁFA, Maximum 150.
000,-Ft + ÁFA

Szerződés véleményezése megegyezés szerint

Egyszerű adásvételi szerződés: 10.000,-Ft + ÁFA (banki kölcsön, Csok és tehermentes)

Egyéb szerződés: min. 20.000,-Ft + ÁFA / magánszemély

Egyéb szerződés: min. 25.000,-Ft + ÁFA / vállalkozás

Nem peres eljárás

Fizetési meghagyásos eljárás (FMH)
Magánszemély 20.000,- Ft + ÁFA, Vállalkozás 25.000,-Ft + ÁFA

Felszámolási eljárás

Követelés értékének 0,75%+ÁFA
Minimum 60.000,- Ft + ÁFA

Végrehajtási eljárás

Követelés értékének 0,75%+ÁFA
Magánszemély Minimum 20
.000,- Ft + ÁFA, Vállalkozás 25.000,-Ft + ÁFA

Felszólítás

Magánszemély Minimum 20.000,- Ft + ÁFA, Vállalkozás 25.000,-Ft + ÁFA

Peres eljárás

Keresetlevél elkészítése, fellebbezés

min. 70.000,- Ft + ÁFA

Házassági bontó kereset, közös megyegyezés

80.000,-Ft + ÁFA

Felkészülés (tárgyalásonként)

2 óra + ÁFA (40.000,-+ÁFA) / magánszemély

2 óra + ÁFA (50.000,-+ÁFA) / vállalkozás

Tárgyalásonként eltöltött idő

min. 1 óra+ ÁFA (20.000,- + ÁFA) / magánszemély

min. 1 óra+ ÁFA (25.000,- + ÁFA) / vállalkozás

Pernyertesség

Egyedi megállapodás szerint

bottom of page