top of page

Szolgáltatásaink

Társasági jog

 • Cégalapítás, cégmódosítás

 • Társasági jogi dokumentumok, szerződések készítése

 • Üzletrész- és részvény átruházás

 • Cégátalakulások (társasági formaváltás, kiválás, szétválás, összeolvadás, beolvadás)

 • Végelszámolás, csőd- és felszámolási eljárás, törlési eljárások

 • Társaságok kintlévőségeinek behajtása során peres- és peren kívüli jogi képviselet ellátása

Ingatlanjog

 • Ingatlan Adás-Vétel

 • Teljes körű földhivatali eljárás és NAV adatlap benyújtása

 • Ingatlan Ajándékozási szerződés

 • Ingatlanárverés

 • Ingatlan Bérlet

 • Használatmegosztási szerződés

Családjog

 • Válóper közös megegyezéssel/ vagyonmegosztás

 • Hagyatéki eljárás

 • Végrendelet

 • Házassági szerződés

Társasház jog

 • Közös képviseletet ellátó cégek jogi képviseletének ellátása;

 • Társasházi alapító okiratok módosítása;

 • Közös költség tartozás esetén jelzálogjog bejegyeztetése az ingatlan-nyilvántartásba, a tartozás bírósági úton történő érvényesítése;

 • Teljes körű földhivatali ügyintézés

Kintlévőségkezelés

 • Tartozás elismerő okirat szerkesztése;

 • Fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése;

 • Hitelező peres eljárásban történő képviselete;

 • Felszámolási eljárásban történő hitelezői képviselet ellátása;

 • Végrehajtási eljárásban történő hitelezői képviselet ellátása.

Peres- és nem peres eljárások

 • Polgári peres eljárás;

 • Fizetési meghagyásos eljárás;

 • Cégbíróság előtti eljárások (cégalapítás, cégmódosítás)

 •  Végelszámolás;

 • Csőd- és felszámolási eljárás;

 • Végrehajtási eljárás.

bottom of page