top of page

Mindent a haszonélvezeti jogról!

Mi is az a haszonélvezet?

Biztosan hallottak már róla, hogy egyesek szerint a haszonélvezettel terhelt ingatlanokat nem lehet értékesíteni, legtöbb esetben maguk a haszonélvezők azok, akik úgy gondolják, hogy az Ő beleegyezésük nélkül nem lehet eladni az ingatlant.

Valójában a haszonélvezet nem más, mint egy olyan jog, ami lehetőséges biztosít arra, hogy a haszonélvező birtokolja, használja, hasznosítsa és hasznait szedje egy más személy tulajdonában álló ingatlannak.


Ki az „erősebb”: a haszonélvező vagy a tulajdonos?


A tulajdonost és a haszonélvezőt elsősorban az különbözteti meg, hogy a haszonélvező nem adhatja el az ingatlant, és nem is terhelheti meg, a tulajdonos azonban igen.

Fontos, hogy mindaddig, amig fennáll a haszonélvezet, az ingatlant elsősorban a haszonélvező használhatja, azaz a tulajdonos nem veheti birtokba, tehát nem lakhatja az ingatlant, amennyiben a haszonélvező az ingatlanban kíván élni.

Bizonyos szemszögből mondhatjuk azt, hogy a haszonélvező biztosabb pozícióban van, mint a tulajdonos.


A tulajdonos lehet-e haszonélvező is?


Nem, a tulajdonos sosem lehet bejegyzett haszonélvezője a saját tulajdonának, mert a haszonélvezet gyakorlatilag egy részjogosultsága a tulajdonjognak. A haszonélvezeti jogot úgy kell elképzelni, mintha a tulajdonjog lenne a zsák, amiből kiveszünk egy ajándékot, és átadjuk egy másik személynek.

Amennyiben nincsen másik személy, úgy az ajándék a zsákban marad.


Eladható-e a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan?


A szóbeszéddel szemben természetesen eladható, a tulajdonos változása nem befolyásolja az ingatlanon fennálló haszonélvezetet.

Fontos, hogy a haszonélvező a tulajdonosváltás ellenére is tovább használhatja az ingatlant, ami azt is jelenti, hogy az új tulajdonos hiába vette meg az ingatlant, azt nem használhatja.


Kell-e a haszonélvező hozzájárulása az adásvételi szerződéshez?


A közhiedelemmel ellentétben nincs szükség a haszonélvező hozzájárulására az adásvételi szerződés megkötéséhez, sőt előfordulhat, hogy a haszonélvező nem is tudja, hogy már rég nem az a tulajdonos, akit ő annak hisz.

Kizárólag abban az esetben kell a haszonélvező hozzájárulása az ingatlan eladásához, amennyiben a haszonélvezettel egyidejűleg elidegenítési és terhelési tilalom is bejegyzésre került az ingatlan nyilvántartásban.


Bérbe adhatom-e az ingatlanomat, ha van rajta haszonélvező?


A tulajdonos nem adhatja bérbe az ingatlant, mivel a haszonélvezőnek a jogosultsága, hogy szedje, hogy hasznosítsa és szedje az ingatlan hasznait, a bérbeadás pedig pontosan egy ilyen hasznosítást jelent.


A haszonélvező bérbe adhatja-e az ingatlant?


Igen bérbe adhatja, ez ugyanis az ingatlan hasznosítását jelenti. Ebben az esetben azonban köteles ismertetni a bérbeadás feltételeit a tulajdonossal, és amennyiben a tulajdonos elfogadja azokat, úgy a tulajdonos gyakorlatilag visszabérli a saját tulajdonát, ez egyfajta előbérleti jogot jelent a gyakorlatban.


Hogyan lesz haszonélvezet?


Haszonélvezti jog több módon keletkezhet:


Alapítható szerződéssel, ez történhet ellenérték fejében vagy ingyenesen ajándékként.

 • A haszonélvezeti jog alapításának legegyszerűbb módja, amikor a felek az adásvételi szerződésbe foglalják a haszonélvezet bejegyzését, így plusz költség nélkül alapítható haszonélvezeti jog az ingatlanon.

 • A haszonélvezeti jogot alapíthatjuk az egész ingatlanra, vagy csak bizonyos hányadára.

 • Alapíthatjuk közokiratban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban.

Jogszabályi rendelkezés útján. (pl. özvegyi jog)

 • Amikor az egyik házastárs meghal, a másikat megilleti a holtig tartó haszonélvezeti jog a közösen lakott ingatlanon.

 • Eladható-e a haszonélvezet?

 • Térítés, azaz pénz ellenében lemondhat róla a haszonélvező, de másra át nem ruházhatja.


Örökölhető-e a haszonélvezet?


Nem örökölhető, és el sem lehet adni másnak, sőt el sem ajándékozható.


Mik a haszonélvező kötelezettségei? Ki viseli a költségeket?


Látszólag a haszonélvező igen kedvező helyzetben van, azonban még neki is vannak kötelezettségei. A rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével az ingatlannal kapcsolatos terheket a haszonélvező viseli, és őt terhelik az ingatlan használatával kapcsolatos kötelezettségek is, azaz neki kell fizetnie a közüzemi számlákat. A tulajdonosnak van ellenőrzési joga, tehát jogosult ellenőrizni, hogy a haszonélvező rendeltetésének megfelelően használja-e az ingatlant. Előfordulhat, hogy a haszonélvező lelakja, vagy kárt tesz az ingatlanban, ebben az esetben a tulajdonos követelhet biztosítékot, ami fedezet nyújtásra szolgált, ha a haszonélvező ezt megtagadja, akkor a tulajdonos bírósági úton kezdeményezheti a haszonélvezeti jog felfüggesztését.


Van-e értéke a haszonélvezetnek?


A haszonélvezeti jog számítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-a alapján történik, amelynek kiindulási alapja a vagyoni értékű jog egyévi értéke, ami a dolog forgalmi értékének 1/20 részét teszi ki. Határozatlan idejű (például holtig tartó) vagyoni értékű jog esetében a jog értéke a jogosult személy életkorának figyelembevételével határozható meg.


Ha a haszonélvező:

 • 25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték tízszerese,

 • 25-50 éves, az egyévi érték nyolcszorosa,

 • 51-65 éves, az egyévi érték hatszorosa,

 • 65 évnél idősebb, az egyévi érték négyszerese lesz a jog értéke.

Példa: Egy 50 millió forint értékű ingatlan egyévi értéke 2.500.000 Ft. 75 éves haszonélvező esetében az ellenérték az egyévi érték négyszerese, azaz 10 millió forint.


Meddig áll fenn a haszonélvezeti jog?


Természetes személy esetében lehetőség van holtig tartó haszonélvezeti jog bejegyzésére, ez értelemszerűen a haszonélvező haláláig fennáll. Jogi személy esetében legfeljebb 50 évre jegyezhető be a haszonélvezet.


Mikor szűnik meg a haszonélvezeti jog?


Megszűnik a jogosult halálával.

 1. A határozott időtartamra bejegyzett haszonélvezet esetén a határozott időtartam lejáratával.

 2. Megszűnik, ha a haszonélvező megszerzi az ingatlant, azaz tulajdonossá válik.

 3. Ha elpusztul a haszonélvezet tárgya (pl. porig ég az ingatlan).

 4. Ha a haszonélvező térítés ellenében vagy térítésmentesen lemond a haszonélvezeti jogáról.

Bármelyik eset következik be, az ingatlan nyilvántartásban feltétlenül szükséges töröltetni a haszonélvezeti jogot.


Haszonélvezet alapítással, illetve törléssel kapcsolatban forduljon Irodánkhoz!Comments


bottom of page